دانلود رایگان آموزش پاورپوینت (Powerpoint)

برای دانلود فیلم ها حتما از کامپیوتر و نرم افزار INTERNET DOWNLOAD MANAGER استفاده نمایید.

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کامل طراحی سایت - کامپیوتر - کسب درآمد

آموزش پاورپوینت 2016

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش بخش home و معرفی بخش های مختلف پاورپوینت می پردازیم.

با نحوه عوض کردن فونت , تغییر سایز فونت ، بخش view ، باز کردن پروژه جدید ، بازکردن پروژه های ذخیره شده ، ذخیره پروژه (save , save as) در پاورپوینت (powerpoint) می پردازیم.

همچنین با ساخت انواع اسلایدها در powerpoint 2016 آشنا می شویم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت 2016

آموزش پاورپوینت

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش layout و design و format و معرفی بخش های مختلف پاورپوینت (powerpoint) می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت ، نحوه قرار دادن عکس و نحوه قرار دادن فیلم و افکت های مختلف در اسلاید می پردازیم.

همچنین با انواع حالت های نمایش مثل normal و sort slider در پاورپوینت (powerpoint) آشنا می شویم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت

آموزش کار با اسلاید در پاورپوینت

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 طریقه ساخت اسلاید و اضافه کردن اسلاید جدید ، حذف اسلاید ، transitions ، تنظیمات و غیره می پردازیم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016

آموزش کار با افکت ها در پاورپوینت 2016

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به مباحث duplicate slide , add section , hiperlink , shapes , wordart , header , footer می پردازیم.

در این آموزش ، شما را با افکت های جذاب پاورپوینت آشنا می کنیم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 بخش 4

آموزش پاورپوینت 2016

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به کار با بخش های مختلف می پردازیم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 بخش 5

آموزش کار با جداول در پاورپوینت 2016

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به کار با جداول در پاورپوینت 2016 می پردازیم و با نحوه ساخت جدول در پاورپوینت ، اضافه کردن سطر و اضافه کردن ستون و حذف سطر و ستون در پاورپوینت می پردازیم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 بخش 6

آموزش کار با shapes در پاورپوینت

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به کار با shapes در پاورپوینت 2016 می پردازیم و با حالت های مختلف و افکت های مختلف پاورپوینت آشنا می شویم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 بخش 7

آموزش کار با صدا در پاورپوینت

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش منوها و بخش های اصلی powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به کار با shapes در پاورپوینت 2016 می پردازیم و با حالت های مختلف و افکت های مختلف پاورپوینت آشنا می شویم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

آموزش کار با صدا در پاورپوینت

آموزش کار با انیمیشن ها در پاورپوینت

دانلود رایگان آموزش پاورپوینت به زبان فارسی

در این قسمت از آموزش پاورپوینت 2016 به آموزش کار با انیمیشن ها (animation) در powerpoint 2016 می پردازیم.

در این بخش از آموزش پاورپوینت 2016 به کار با shapes در پاورپوینت 2016 می پردازیم و با حالت های مختلف و افکت های مختلف پاورپوینت آشنا می شویم.

دانلود رایگان فیلم آموزش پاورپوینت 2016 به زبان فارسی

آموزش کار با انیمیشن ها در پاورپوینت
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress