آموزش فتوشاپ CC

برای دانلود فیلم ها حتما از کامپیوتر و نرم افزار INTERNET DOWNLOAD MANAGER استفاده نمایید.

آموزش فتوشاپ cc 2018 - 2017 - 2015

آموزش کامل طراحی سایت - کامپیوتر - کسب درآمد

آموزش مقدماتی فتوشاپ

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ

در این قسمت از آموزش فتوشاپ cc با فتوشاپ آشنا شده و با ابزار انتخاب rectangular marquee tool و elliptical marquee tool مباحث دیگری از فتوشاپ آشنا می شوید.

همه ابزارهای فتوشاپ با مثال معرفی خواهد شد.

این فیلم آموزش فتوشاپ را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش مقدماتی فتوشاپ

آموزش مقدماتی فتوشاپ 2

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپبخش 2

در این قسمت از آموزش فتوشاپ cc با فتوشاپ آشنا شده و با ابزار انتخاب lasso tool , polygonal lasso tool , magnetic lasso tool , quick selection tool , magic wand tool آشنا می شوید.

ابزارهای انتخاب در فتوشاپ ، از قسمت های بسیار مهم فتوشاپ می باشد.

همه ابزارهای فتوشاپ با مثال معرفی خواهد شد.

این فیلم آموزش فتوشاپ را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش مقدماتی فتوشاپ 2

آموزش مقدماتی فتوشاپ 3

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ بخش 2

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ لایه ها می رویم و با لایه ها در فتوشاپ آشنا می شویم.

در آینده نیز از لایه ها استفاده زیادی خواهیم کرد و مثال های متعددی خواهیم زد. با ما همراه باشید.

همه ابزارهای فتوشاپ با مثال معرفی خواهد شد.

این فیلم آموزش فتوشاپ را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش مقدماتی فتوشاپ 3

آموزش ابزار crop در فتوشاپ CC

دانلود رایگان آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 4

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc به سراغ ابزار crop tool و perspective crop tool و slice tool و slice select tool می رویم.

در این بخش با ابزارهای crop آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

استفاده ابزار crop در فتوشاپ cc 2018 یا cc 2017 یا cc 2015 تفاوت خاصی با هم ندارد.پس با هرورژنی که دوست دارید کار کنید.

در آینده نیز آموزش های فتوشاپ پروژه محور خواهیم داشت و با ابزار crop بهتر آشنا خواهید شد.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فیلم آموزش ابزار crop در فتوشاپ CC

آشنایی با ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 5

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc به سراغ ابزار Eyedropper tool , color sampler tool , ruler tool , note tool , count tool می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

استفاده ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ cc 2018 یا cc 2017 یا cc 2015 تفاوت خاصی با هم ندارد.پس با هرورژنی که دوست دارید کار کنید.

در آینده نیز آموزش های فتوشاپ پروژه محور خواهیم داشت و با ابزار رنگ و ابزارهای شناسایی رنگ و خط کش و ... بهتر آشنا خواهید شد.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فیلم آشنایی با ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ CC

روتوش عکس با فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 6

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و هم روتوش عکس با فتوشاپ CC و این ابزارها را فرا می گیریم.

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc به سراغ ابزار spot healing brush tool , healing brush tool می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

استفاده ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ cc 2018 یا cc 2017 یا cc 2015 تفاوت خاصی با هم ندارد.پس با هرورژنی که دوست دارید کار کنید.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فیلم روتوش عکس با فتوشاپ CC

روتوش عکس با فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 7

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و هم روتوش عکس با فتوشاپ CC و این ابزارها را فرا می گیریم.

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc به سراغ ابزار patch tool , healing brush tool می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

استفاده ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ cc 2018 یا cc 2017 یا cc 2015 تفاوت خاصی با هم ندارد.پس با هرورژنی که دوست دارید کار کنید.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فیلم روتوش عکس با فتوشاپ CC

آموزش کار با ابزارهای content-awara move tool , red eye tool در فتوشاپ

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 8

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و هم روتوش عکس با فتوشاپ CC و این ابزارها را فرا می گیریم.

در این بخش از آموزش فتوشاپ cc به سراغ ابزار content-awara move tool , red eye tool می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

استفاده ابزار شناسایی رنگ در فتوشاپ cc 2018 یا cc 2017 یا cc 2015 تفاوت خاصی با هم ندارد.پس با هرورژنی که دوست دارید کار کنید.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فیلم آموزش کار با ابزارهای content-awara move , red eye در فتوشاپ

آموزش تغییر سایز عکس با فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 9

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و تغییر سایز عکس با فتوشاپ CC را فرا می گیریم.

در این بخش از آموزش فتوشاپ CC به سراغ ابزار IMAGE SIZE , CANVAS SIZE , FREE TRANSFORM می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

در این بخش همچنین با چرخش تصویر و لایه ها نیز آشنا می شویم. آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود رایگان فیلم آموزش تغییر سایز عکس با فتوشاپ CC

آموزش کار با ابزار BRUSH با فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 9

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار BRUSH در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این بخش از آموزش فتوشاپ CC به سراغ ابزار BRUSH TOOL , MIXER BRUSH TOOL می رویم.

در این بخش با ابزارهای مختلف فتوشاپ آشنا می شویم و با مثال برای شما کاربرد آنها را در فتوشاپ cc توضیح خواهیم داد.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فیلم آموزش کار با ابزار BRUSH با فتوشاپ CC

آموزش کار با ابزار pencil , color replacement در فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 11

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار pencil , color replacement در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این بخش از آموزش فتوشاپ CC به سراغ ابزار pencil , color replacement می رویم.

با ابزار color replacement می توان براحتی رنگ خاصی را در تصویر انتخاب کرد و رنگ دیگری را جایگزین آن کرد. این ابزار مانند بقیه ابزارها نیاز به انتخاب یک قسمت از تصویر ندارد و کار با آن راحت است.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش کار با ابزار pencil , color replacement در فتوشاپ CC

آموزش ترمیم عکس های قدیمی با فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 12

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار clone stamp tool در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این بخش از آموزش فتوشاپ CC به سراغ ابزار clone stamp tool می رویم.

ابزار clone stamp tool می تواند به ما در ترمیم عکس های قدیمی کمک کند. در این فیلم ، یک عکس قدیمی را که خراب شده است ترمیم می کنیم.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش ترمیم عکس های قدیمی با فتوشاپ CC

آموزش pattern stamp tool در فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 13

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار pattern stamp tool در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این بخش از آموزش فتوشاپ CC به سراغ ابزار pattern stamp tool می رویم.

با ابزار pattern stamp tool یک کار جالب را انجام می دهیم. ابتدا یک pattern ایجاد می کنیم و با این ابزار pattern را در تصویر قرار می دهیم.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش pattern stamp tool در فتوشاپ CC

آموزش history brush در فتوشاپ CC

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 14

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار history brush tool , air history brush tool در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این فیلم ، با دو ابزار آشنا شده و با ابزار air history brush tool یک کار جالب را انجام می دهیم.

این فیلم آموزش فتوشاپ cc را بصورت رایگان دانلود نمایید.

آموزش history brush در فتوشاپ CC

آموزش کار با ابزار BLUR TOOL در فتوشاپ

دانلود رایگان فیلم آموزش فتوشاپ CC به زبان فارسی بخش 15

این بخش هم به معرفی ابزارهای فتوشاپ می پردازیم و با ابزار blur tool در فتوشاپ CC آشنا می شویم.آموزش همراه با مثال و کار عملی است.

در این فیلم ، با BLUR TOOL آشنا می شوید. از این ابزار برای محو کردن تصویر و حذف جزئیات تصویر استفاده می شود.

این فیلم آموزش فتوشاپ CC را بصورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فیلم آموزش کار با ابزار BLUR TOOL در فتوشاپ
پکیج آموزش طراحی سایت عضویت طلایی wordpress