دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

تیم و کار تیمی

برای دانلود فیلم ها حتما از کامپیوتر و نرم افزار INTERNET DOWNLOAD MANAGER استفاده نمایید.

در این قسمت در مورد اصول تیم و کار تیمی - اهمیت کار تیمی - راه های موفقیت تیم و غیره صحبت خواهیم کرد.

آموزش کامل طراحی سایت - کامپیوتر - کسب درآمد

سازگاری در کار تیمی

بدون داشتن بازیکن خوب ، هرگز نمی توان تیمی عالی راه اندازی کرد.

سازگاری اصل اول در کار تیمی

یکی از اصول کار تیمی ، سازگاری می باشد. اگر خودتان را بخاطر تیم تغییرندهید ، تیم ممکن است باعث تغییر شما شود.

نداشتن انعطاف یکی از بدترین نقاط ضعف است. کار تیمی و عدم انعطاف پذیری شخصی هرگز با هم جور نیستند. برای کار تیمی باید انعطاف پذیری داشت. در تیم هرکس وظیفه ای دارد ولی هدف نهایی یکی است و آن موفقیت تیم است.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل سازگاری در کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

سازگاری در کار تیمی

همفکری در کار تیمی

در این بخش به همفکری در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را عنوان خواهیم کرد.

همفکری اصل دوم در کار تیمی :

در این فیلم ابتدا یک داستان جذاب را خواهیم گفت که به اهمیت همفکری در تیم پی ببرید.

کارهای بزرگ مستلزم کار تیمی بزرگ است و همه اعضای تیم باید با هم همفکری نمایند تا تیم به موفقیت برسد.

همفکری در تیم ، مهم تر از رقابت کردن اعضای تیم با یکدیگر می باشد.

اگر به دیگر اعضای تیم اعتماد داشته باشید قطعا با آنها برخورد بهتری خواهید داشت و اگر برخوردتان بهتر باشد روابط تان برای همیاری افزایش پیدا خواهد کرد.

برای همفکری و همکاری دیگر اعضای تیم :

1- به برنده شدن همه فکر کنید.

2- مکمل یکدیگر باشید.

3- بجای اینکه به فکر خودتان باشید صلاح تیم را در نظر بگیرید.

در آموزش ها مثال هایی از تیم های موفق ایرانی بیان خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

همفکری در کار تیمی

تعهد در کار تیمی

در این بخش به اصل سوم تعهد در کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

افراد معمولی ، ولی متعهد ، می توانند روی دنیا تاثیرگذار باشند.

ابتدا داستانی از تعهد در تیم و کار تیمی بیان می کنیم.

مطالبی هست که اعضای هر تیم در ارتباط با تعهد و پایبندی باید بدانند:

1- تعهد معمولا از بطن مشکلات ایجاد می شود.

2- تعهد به استعداد و توانایی هیچ ارتباطی ندارد.

3- تعهد یک انتخاب است نه شرایط

4- زمانی که تعهد ارزش واقعی پیدا کند تداوم خواهد داشت.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل تعهد در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

تعهد در کار تیمی

ارتباط در کار تیمی

در این بخش به اصل چهارم ارتباط در کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

در این فیلم ابتدا داستانی جذاب از ارتباط در تیم و کار تیمی را ارائه می دهیم. سپس به توضیح در مورد ارتباط در تیم می پردازیم.

یک تیم نظرات متفاوت اما قلبی واحد دارد.

اگر کسی قادر نباشد به خوبی بنویسد و حرف بزند ، به جایی نخواهد رسید ، ولی اگر کسی با ده درصد توانمندی شما می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند ، قطعا از شما جلوتر خواهد بود.

تا وقتی که اعضای گروه نسبت به برقراری تماس با یکدیگر از خود رغبتی نشان ندهند نمی توانید کار گروهی موفقی داشته باشید.

بدون ارتباط ، تیمی در کار نخواهد بود ، فقط با مجموعه ای از افراد سر و کار خواهید داشت.

ویژگی مشترک اعضای گروه با ارتباط خوب :

1- خودشان را از دیگران کنار نمی کشند.

2- کاری می کنند که دیگراعضا براحتی با آنها تماس بگیرند.

3- اعضای گروه اجازه نمی دهند مشکل شان بیش از 24 ساعت بدون پاسخ بماند و سریع مشکل حل می شود.

4- به روابط بالقوه دشوار بیشتر توجه می کنند.

5- از مکاتبه استفاده می کنند.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل ارتباط در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

ارتباط در کار تیمی

صلاحیت در کار تیمی

در این بخش به صلاحیت در کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل صلاحیت در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

صلاحیت در کار تیمی

اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی

در این بخش به اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل صلاحیت در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی

نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی

در این بخش به نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل صلاحیت در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی

بها دادن به تیم و اعضای تیم

در این بخش به بها دادن به تیم و اعضای تیم می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل بها دادن به تیم و اعضای تیم صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

بها دادن به تیم و اعضای تیم

شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی

در این بخش به شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی

هدفمندی در تیم و کار تیمی

در این بخش به هدفمندی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل هدفمندی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

هدفمندی در تیم و کار تیمی

آگاهی از ماموریت و هدف تیم

در این بخش به آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

آگاهی از ماموریت و هدف تیم

آمادگی تیم و اعضای تیم

در این بخش به آمادگی تیم و اعضای تیم می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل آمادگی تیم و اعضای تیم صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

آمادگی تیم و اعضای تیم

رابطه مندی در تیم و کار تیمی

در این بخش به رابطه مندی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل رابطه مندی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

رابطه مندی در تیم و کار تیمی

خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی

در این بخش به خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی

ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی

در این بخش به ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress