دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

دستور background-color در css

از دستور background-colorبرای تغییر رنگ پس زمینه یک عنصر استفاده می شود. دستور background-color یکی از دستورات پرکاربرد در css می باشد.

معمولا در بیشتر پروژه های طراحی قالب سایت از این دستور استفاده می شود.

در هنگام استفاده از دستور background-color می توانیم از 3 حالت مختلف رنگ ها استفاده کنیم یعنی هم نام رنگ استفاده کنیم هم rgb و هم هگزا .

تغییر رنگ پس زمینه :

برای اینکه رنگ یک صفحه را بصورت کامل تغییر دهیم بایستی در css بنویسیم :

body { background-color: red; }

برای تغییر پس زمینه h1 ,p می توانیم بنویسیم :

h1 { background-color: green; }
p { background-color: yellow; }

در مثال پایین از سه روش تعیین رنگ استفاده کردیم.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>sh711.com</title>
</head>
<body>
<p style="background-color: blueviolet ">background-color name color -- SH711.COM</p>
<p style="background-color: rgb(100,100,100) ">background-color rgb -- SH711.COM</p>
<p style="background-color: #ffaa10 ">background-color hexa -- SH711.COM</p>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر