دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

رنگ ها در css

در این بخش از آموزش طراحی سایت به مبحث رنگ ها در css می پردازیم.

یکی از مباحث مهم در طراحی سایت رنگ ها هستند. رنگ ها در طراحی قالب سایت و علاقه مندی کاربر به سایت اهمیت زیادی دارد.

در مرحله ورود کاربر به سایت چیزی که می تواند برای او جلب توجه کند و او را به سایت علاقه مند یا از آن متنفر کند رنگ ها است.

استفاده هنرمندانه از رنگ ها در CSS می تواند باعث فروش بالای سایت نیز بشود.

اگر از ترکیب مناسب رنگ ها در css استفاده کنیم می توانیم یک سایت زیبا داشته باشیم.

در این قسمت نام رنگ ها و کد هگزا و کد rgb را مشاهده می کنید.

برای استفاده در css می توانید از هر شکل استفاده کنید.

نحوه استفاده از رنگ ها در css :

ما در سی اس اس (css) به سه روش رنگ ها را مشخص می کنیم:

1- نام رنگ

2- روش RGB

3- روش هگزا

در روش اول می توانیم رنگ عنصر را بنویسیم مثلا RED یا GREEN و غیره.

مثال :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>sh711.com</title>
</head>
<body>
<p style="color: red">CSS INTERNAL -- SH711.COM</p>
</body>
</html>

در روش دوم می توانیم رنگ متن را به صورت RGB مشخص نماییم

مثال :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>sh711.com</title>
</head>
<body>
<p style="color: rgb(200,150,100)">CSS INTERNAL -- SH711.COM</p>
</body>
</html>

در روش سوم می توانیم از روش هگزا استفاده نماییم.

مثال :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>sh711.com</title>
</head>
<body>
<p style="color: #00FF00 ">CSS INTERNAL -- SH711.COM</p>
</body>
</html>

نام و کد رنگ ها در CSS :

در این بخش از آموزش CSS به سراغ نام و کد رنگ ها در CSS می رویم . در جدول زیر نام و کد رنگ ها را مشاهده می کنید.

برای استفاده از نام و کد رنگ ها در CSS می توانید مطابق مثال ها عمل نمایید.

برای استفاده از مثال ها کافی است که کد HTML و کد CSS  را در یک فایل HTML قرار دهید ذخیره کنید و سپس اجرا کنید.

نام رنگ

کد هگزا

کد RGB

White #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
Silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)
Gray #808080 rgb(128, 128, 128)
Black #000000 rgb(0, 0, 0)
Red #FF0000 rgb(255, 0, 0)
Maroon #800000 rgb(128, 0, 0)
Yellow #FFFF00 rgb(255, 255, 0)
Olive #808000 rgb(128, 128, 0)
Lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)
Green #008000 rgb(0, 128, 0)
Aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255)
Teal #008080 rgb(0, 128, 128)
Blue #0000FF rgb(0, 0, 255)
Navy #000080 rgb(0, 0, 128)
Fuchsia #FF00FF rgb(255, 0, 255))
Purple #800080 rgb(128, 0, 128))

نویسنده : هدایت عباسی

تگ ها : آموزش css کد css
تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر