دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

دستور visibility در css

در این بخش از آموزش CSS به دستور visibility یا ویژگی visibility می پردازیم.

دستور visibilityیکی از دستورات کاربردی css می باشد.

دستور visibility دو ویژگی مهم دارد :

visible

ویژگی visible از دستور visibility عنصر را نمایش می دهد که همان حالت پیش فرض است.

hidden

ویژگی hidden از دستور visibility که عنصر را مخفی می کند ولی جای عنصر خالی می ماند.

تفاوت بین display , visibility

یک تفاوت بین display , visibility می باشد و آن این است که در visibility همان طور که در مثال زیر می بینید جای عنصر مخفی شده خالی می ماند ولی در دستور display:none فضای خالی پر می شود.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h2 {
visibility: hidden;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>visible</h1>
<h2>sh711.com</h2>
<h1>display none</h1>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تگ ها : آموزش css
تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر