دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

آموزش جی کوئری (JQUERY)

برای دانلود فیلم ها حتما از کامپیوتر و نرم افزار INTERNET DOWNLOAD MANAGER استفاده نمایید.

آموزش جی کوئری از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کامل طراحی سایت - کامپیوتر - کسب درآمد

آموزش جی کوئری بخش 16

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور slide toggle را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 16

آموزش جی کوئری بخش 17

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور animate را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 17

آموزش جی کوئری بخش 18

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور stop را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 18

آموزش جی کوئری بخش 19

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور callback را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 19

آموزش جی کوئری بخش 20

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور chaining را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 20

آموزش جی کوئری بخش 21

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور val ,text , html را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 21

آموزش جی کوئری بخش 22

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور set را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 22

آموزش جی کوئری بخش 23

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات after,before,perpend,append را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 23

آموزش جی کوئری بخش 24

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات remove , empty را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 24

آموزش جی کوئری بخش 25

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات addclass , removeclass را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 25

آموزش جی کوئری بخش 26

در این بخش از آموزش جی کوئری دستور toggleclass را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 26

آموزش جی کوئری بخش 27

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات تغییر css با جی کوئری را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 27

آموزش جی کوئری بخش 28

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات ,outerheight width,height,innerheight,innerwidth,outerwidth را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 28

آموزش جی کوئری بخش 29

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات parent,parents,parentsuntil در جی کوئری را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 29

آموزش جی کوئری بخش 30

در این بخش از آموزش جی کوئری دستورات children , find در جی کوئری را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان آموزش جی کوئری به زبان فارسی

دانلود رایگان آموزش جی کوئری بخش 30
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress