آموزش طراحی سایت 9

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 9 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

یکی از مواردی که در بیشتر سایت ها استفاده می شود جدول می باشد. جدول به صفحه و اطلاعات نظم خاصی می دهد. در این بخش از آموزش HTMLبه بررسی کامل ساخت جدول در HTML می پردازیم .

برای ساخت جدول ازتگ table استفاده می شود. تگ باز table نشان دهنده شروع جدول و تگ بسته نشان دهنده انتهای جدول است.

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 23
آموزش طراحی سایت 1
آموزش HTML,CSS بخش 28
آموزش HTML,CSS بخش 38
آموزش طراحی سایت 12
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی