آموزش طراحی سایت 12

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 12 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

لیست ها در پروژه ها و طراحی قالب بکار می رود. لیست ها در HTML یکی از موارد پرکاربرد است.

کاربرد لیست‌ها در html متفاوت و متنوع است؛ برای ساخت منو یا در جاهای مختلف از لیست ها استفاده می کنیم . در html چند نوع لیست وجود دارد که با ذکر مثال به آنها خواهیم پرداخت .

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش طراحی سایت 5
آموزش طراحی سایت 13
آموزش طراحی سایت 18
آموزش HTML,CSS بخش 34
آموزش طراحی سایت 20
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی