آموزش طراحی سایت 12

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 12 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

لیست ها در پروژه ها و طراحی قالب بکار می رود. لیست ها در HTML یکی از موارد پرکاربرد است.

کاربرد لیست‌ها در html متفاوت و متنوع است؛ برای ساخت منو یا در جاهای مختلف از لیست ها استفاده می کنیم . در html چند نوع لیست وجود دارد که با ذکر مثال به آنها خواهیم پرداخت .

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود:

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 12

مطالب مرتبط

آموزش طراحی سایت 20
آموزش طراحی سایت 15
آموزش طراحی سایت 17
آموزش طراحی سایت 10
آموزش طراحی سایت 21
دوره ویژه از آموزش تا ثروت 1 محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر