آموزش طراحی سایت 12

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 12 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

لیست ها در پروژه ها و طراحی قالب بکار می رود. لیست ها در HTML یکی از موارد پرکاربرد است.

کاربرد لیست‌ها در html متفاوت و متنوع است؛ برای ساخت منو یا در جاهای مختلف از لیست ها استفاده می کنیم . در html چند نوع لیست وجود دارد که با ذکر مثال به آنها خواهیم پرداخت .

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود:

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 12

مطالب مرتبط

نرم افزارهای طراحی سایت
آموزش HTML,CSS بخش 42
آموزش HTML,CSS بخش 39
آموزش طراحی سایت 15
آموزش HTML,CSS بخش 28
دوره ویژه محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر