آموزش طراحی سایت 16

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 16 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

از تگ span برای استایل دادن به یک بخش از متن استفاده می شود.

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش طراحی سایت 15
آموزش HTML,CSS بخش 42
آموزش طراحی سایت 20
آموزش طراحی سایت 11
آموزش HTML,CSS بخش 32
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی