آموزش HTML,CSS بخش 24

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 24 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با کلاس ها و id ها در css ها آشنا کنیم.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 42
آموزش طراحی سایت 3
آموزش HTML,CSS بخش 25
آموزش HTML,CSS بخش 38
آموزش HTML,CSS بخش 31
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی