آموزش HTML,CSS بخش 26

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 25 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css بیشتر آشنا کنیم و با دستورات   BORDER, BORDER-STYLE , BORDER-WIDTH, BORDER-COLOR و دیگر دستورات CSS آشنا کنیم.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش طراحی سایت 21
آموزش طراحی سایت 4
آموزش HTML,CSS بخش 24
آموزش طراحی سایت 3
آموزش HTML,CSS بخش 31
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی