آموزش HTML,CSS بخش 29

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 29 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با لینک ها و تگ a  بیشتر آشنا کنیم و با ویژگی های مهم css که برای لینک ها کاربرد داند آشنا کنیم .

ویژگی های hover,visited,active و غیره آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آن را در پروژه ها خواهید آموخت.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 24
آموزش HTML,CSS بخش 30
آموزش طراحی سایت 20
آموزش طراحی سایت 15
آموزش HTML,CSS بخش 42
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی