آموزش HTML,CSS بخش 32

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 32 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با دستورات css و دستور outline-color , outline-style,outline-width کار خواهیم کرد. همچنین با دستورات دیگر css کار خواهیم کرد تا بتوانید css را بهتر بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 38
آموزش HTML,CSS بخش 23
آموزش طراحی سایت 14
آموزش HTML,CSS بخش 33
آموزش HTML,CSS بخش 39
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی