آموزش HTML,CSS بخش 36

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 36 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این فیلم شما با انواع انتخاب عناصر html  و دادن استایل به آنها آشنا خواهید شد.

ما با دادن کلاس یا id می توانیم به عناصر خاصی اشاره کنیم تا راحت تر به آنها استایل دهیم.

همچنین می توانیم عناصر را به صورت کلی انتخاب کنیم یعنی به عنصر p استایل دهیم.

در این صورت استایل یا css به همه عناصر p یا پاراگراف اعمال می شود.

توضیحات کامل همراه با مثال را دراین فیلم ببینید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش طراحی سایت 1
آموزش HTML,CSS
آموزش طراحی سایت 5
آموزش طراحی سایت 16
آموزش HTML,CSS بخش 40
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی