آموزش HTML,CSS بخش 38

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 38 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این فیلم قرار است شما را با ساخت منو ثابت آشنا کنیم.

برای ساخت یک منو ثابت از ترکیب دستورات html,css استفاده می کنیم.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 32
آموزش HTML,CSS بخش 35
آموزش طراحی سایت 11
آموزش HTML,CSS بخش 29
آموزش HTML,CSS
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی