آموزش HTML,CSS بخش 39

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 39 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم یک منوی افقی ایجاد کنیم.

برای ساخت یک منو افقی از دستورات html,css استفاده می کنیم.

برای ساخت منو می توانیم از لیست ها استفاده کنیم و سپس با دادن css به آنها منوی زیبایی را ایجاد می کنیم.

این آموزش بصورت مینی پروژه است.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS بخش 35
آموزش طراحی سایت 19
آموزش طراحی سایت 13
نرم افزارهای طراحی سایت
آموزش HTML,CSS بخش 41
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی