تعهد در کار تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به اصل سوم تعهد در کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

افراد معمولی ، ولی متعهد ، می توانند روی دنیا تاثیرگذار باشند.

ابتدا داستانی از تعهد در تیم و کار تیمی بیان می کنیم.

مطالبی هست که اعضای هر تیم در ارتباط با تعهد و پایبندی باید بدانند:

1- تعهد معمولا از بطن مشکلات ایجاد می شود.

2- تعهد به استعداد و توانایی هیچ ارتباطی ندارد.

3- تعهد یک انتخاب است نه شرایط

4- زمانی که تعهد ارزش واقعی پیدا کند تداوم خواهد داشت.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل تعهد در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

سازگاری در کار تیمی
هدفمندی در تیم و کار تیمی
پیگیری و تسلیم نشدن تیم و اعضای تیمی
نظم و ترتیب در تیم و کار تیمی
آگاهی از ماموریت و هدف تیم
پکیج آموزش طراحی سایت عضویت طلایی wordpress