بها دادن به تیم و اعضای تیم

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به بها دادن به تیم و اعضای تیم می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل بها دادن به تیم و اعضای تیم صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

آگاهی از ماموریت و هدف تیم
تعهد در کار تیمی
بها دادن به تیم و اعضای تیم
ارتباط در کار تیمی
شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress