آموزش HTML,CSS بخش 42

گروه: آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 42 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم در مورد برنامه های بعدی صحبت خواهیم کرد.پس از html,css بایستی به سراغ html5,css3  برویم و با آنها آشنا شویم.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش HTML,CSS
آموزش طراحی سایت 14
نرم افزارهای طراحی سایت
آموزش HTML,CSS بخش 38
آموزش طراحی سایت 17
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی