آگاهی از ماموریت و هدف تیم

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

رابطه مندی در تیم و کار تیمی
راه حل گرایی در تیم و کار تیمی
اعتماد داشتن در تیم و کار تیمی
ازخودگذشتگی در تیم و کار تیمی
شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی
پکیج آموزش طراحی سایت عضویت طلایی wordpress