دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

آگاهی از ماموریت و هدف تیم

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل آگاهی از ماموریت و هدف تیم در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

آگاهی از ماموریت و هدف تیم
خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی
همفکری در کار تیمی
بها دادن به تیم و اعضای تیم
ارتباط در کار تیمی
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress