آمادگی تیم و اعضای تیم

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به آمادگی تیم و اعضای تیم می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل آمادگی تیم و اعضای تیم صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

راه حل گرایی در تیم و کار تیمی
همفکری در کار تیمی
صلاحیت در کار تیمی
رابطه مندی در تیم و کار تیمی
ارتباط در کار تیمی
دوره ویژه از آموزش تا ثروت 1 محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر