خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

همفکری در کار تیمی
بها دادن به تیم و اعضای تیم
شور و اشتیاق در تیم و کار تیمی
ارتباط در کار تیمی
تعهد در کار تیمی
پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress