پیگیری و تسلیم نشدن تیم و اعضای تیمی

گروه: تیم و کار تیمی

در این بخش به پیگیری و تسلیم نشدن تیم و اعضای تیمی می پردازیم و مطالب مهمی را ارائه خواهیم کرد.

فیلم زیر را دانلود نمایید. در این فیلم در مورد اصل پیگیری و تسلیم نشدن تیم و اعضای تیمی صحبت خواهیم کرد.

مطالبی که گفته می شود از کتاب 17 اصل کار تیمی جان سی مکسول – تجربه شخصی مدرس . تحقیق و جستجو می باشد.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به عضویت طلایی میباشد. (یا اینکه وارد حساب کاربری خود نشده اید.)

در عضویت طلایی با 32 هزار تومان می توانید بیش از 100 ساعت اموزش را دانلود نمایید.عضویت طلایی


مطالب مرتبط

خودارتقادهندگی در تیم و کار تیمی
بها دادن به تیم و اعضای تیم
صلاحیت در کار تیمی
آمادگی تیم و اعضای تیم
راه حل گرایی در تیم و کار تیمی
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی