آموزش CSS3 بخش 15

گروه: آموزش CSS3

دانلود رایگان آموزش CSS3 بخش 15 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

این فایل متعلق به محصولات آموزشی میباشد.


مطالب مرتبط

آموزش CSS3 بخش 16
دانلود رایگان آموزش CSS3 بخش 4
دانلود رایگان آموزش CSS3 بخش 6
دانلود آموزش CSS3 بخش 9
دانلود آموزش CSS3 بخش 11
پکیج آموزش طراحی سایت عضویت طلایی wordpress