آموزش صفر تا صد کامپیوتر - آموزش ویندوز 8

گروه: آموزش ویندوز

دانلود رایگان آموزش صفر تا صد کامپیوتر بخش 1 - در این بخش به آموزش ویندوز 8 می پردازیم.

اگر ویندوز 8 را بخوبی بیاموزید می توانید با هر ویندوزی کار کنید.

پیشنهاد می شود تمامی فیلم ها را دانلود نمایید تا بتوانید با ویندوز 8 مانند یک حرفه ای کار کنید.

این آموزش بصورت ویدئویی (ویدیویی) می باشد.

این فیلم آموزش ویندوز را دانلود نمایید.

لینک دانلود:

دانلود رایگان آموزش ویندوز - بخش 1

مطالب مرتبط

آموزش کامپیوتر بخش 4
آموزش آموزش صفر تا صد کامپیوتر بخش 3
آموزش آموزش صفر تا صد کامپیوتر بخش 2
آموزش کامپیوتر بخش 5
آموزش صفر تا صد کامپیوتر - آموزش ویندوز 8
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی