دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

کار با فرمول ها در اکسل 2016

در این بخش از آموزش اکسل 2016 ، آموزش کار با فرمول ها در اکسل 2016 را آغاز می کنیم :

مانند تصویر پایین عمل کنید.

آموزش اکسل 2016

در سطر E2 تا E5 مثلا 2 و 3 و 5 چند عدد بنویسید.

حال به سلول G2 بروید و کلیک کنید و در قسمت بالا فرمول زیر را بنویسید:

=sum(E2:E5)

و کلید اینتر را بزنید.

مجموع چند عدد در سلول G2 قرار می گیرد و عدد 10 چاپ می شود.

جالب اینجاست که با تغییر اعداد 2 و 3 و 5 مجموع اعداد در G2 نیز تغییر می کند مثلا عدد 5 را به 7 تغییر دهید مجموع 12 می شود.

فرمول در اکسل

فرمول ها در اکسل در واقع همان چیزی هستند که صفحه گسترده را به صفحه گسترده کرده اند.اکسل این امکان را به شما می دهد که از فرمول های پیچیده استفاده کنید که از مقادیر با حتی متن های موجود در سلول ها برای محاسبه استفاده می کنند. وقتی فرمولی را در یک سلول درج می کنید درواقع نتیجه آن فرمول است که در سلول نمایش داده می شود و اگر هر کدام از مقادیر مورد استفاده در آن فرمول را تغییر دهید، اکسل عملیات محاسبه را دوباره انجام خواهد داد و نتیجه جدید را در آن سلول نمایش می دهد.

فرمول ها در اکسل می توانند تنها شامل عبارت های ریاضی ساده باشند با حتی از توابع پبچیده و قوی موجود در اکسل استفاده کنند. در تصویر زیر کاربرگی را مشاهده می کنید که محاسبه‌ی پرداخت های ماهیانه وام طراحی شده است. مقادیر سلول های این کاربرگ شامل مقادیر عددی، عبارات متنی و چند فرمول هستند.

سلول A شامل عبارت های متنی و سلول های ستون B شامل 4 مقدار عددی و 2 فرمول هستند که در سلول هایB6  و B10 قرار دارند. ستون D نیز محتویات واقعی سلول های B را نمایش می دهد.

انجام عملیات ریاضی بدون استفاده از فرمول

دکمه های موجود در بخش Operation کادر محاوره ایpaste special به کاربر اجازه انجام عملیات ریاضی روی مقادیر عددی و فرمول های موجود در دامنه‌ی مقصد را می دهند. برای مثال می توانید یک دامنه را به دامنه‌ای دیگر کپی کرده و در عین حال عملیات ضرب یا Multiply را هم انتخاب کنید. این کار باعث می شود مقادیر عددی موجود در دامنه‌‌ی منبع در مقادیرعددی دامنه‌ی مقصد ضرب شده و نتیجه این عملیات در دامنه مقصد نمایش داده شود.

این خصوصیت با استفاده از یک سلول که به دامنه‌ای متشکل از چندین سلول کپی شده نیز پاسخ می دهد. فرض کنید دامنه‌ای متشکل از چند سلول که هر کدام حاوی یک مقدار عددی هستند دارید و می خواهید مقدار هر کدام را به میزان 5 درصد افزایش دهید. می توانید عبارت 105 درصد را در یک سلول خالی درج کرده و سپس آن سلول را در کلیپ برد کپی کنید. در مرحله‌ی بعد دامنه مقصد را انتخاب کرده و کادر محاوره ای paste special  را فعال کنید. اگر گزینهMultiply  را انتخاب کنید، مقادیر موجود در دامنه مقصد در عبارت 105 درصد ضرب خواهد شد. البته دقت کنید که اگر سلول مقصد دادای فرمول باشند این کار باعث حذف فرمول نمی شود، بلکه آنها را اصلاح خواهد کرد.

کار با فرمول ها در اکسل 2016

معرفی فرمول ها و توابع

با حضور فرمول هاست که کاربرگ سودمند و کارآمد داشت و اگر فرمول ها وجود نداشتند برنامه ی صفحه گسترده تنها یک پردازشگر متن بزک شده بود که تنها حسن آن پشتیبانی از اطلاعات جدول بندی شده بود. در کاربرگ ها از فرمول ها برای انجام محاسبات بر اساس داده های ذخیره شده در کاربرگ استفاده می شود. همچنین با تغییر داده ها نتایج محاسبات فرمول ها نیز بدون دخالت کاربر تغییریافته و به روز در می آیند. در ادامه ی این فصل به معرفی فرمول ها و توابع می پردازیم.

مفاهیم پایه درباره ی فرمول ها

فرمول در اکسل کد خاصی است که در یک سلول درج شده محاسبه ای را انجام می دهد و نتیجه ی  عملیات را بر می گرداند تا در همان سلول نمایش داده شود. فرمول ها برای کار با مقادیر عددی و عبارات متنی مجموعه ی متنوعی از عملگرها و توابع را به کار می گیرند. مقادیر عددی و عبارات متنی به کار گرفته شده در فرمول ها ممکن است در دیگر سلول های کاربرگ قرار گرفته باشند که این امر باعث می شود تغییر داده ی سلول ها بسیار ساده شود و کاربرگ ها ماهیت پویا پیدا کنند . فرمول می تواند شامل اجزای زیر باشد :

عملگرهای ریاضی مانند + ( برای عملیات جمع) و * ( برای عملیات ضرب)

ارجاع های سلولی ( شامل دامنه ها و سول های نامگذاری شده)

مقادیر عددی یا عبارت متنی

توابع مانند SUM و  AVERAGE

 پس از درج فرمول نتیجه ی محاسبه آن فرمول در سلول نمایش داده خواهد شد و خود فرمول نیز در هنگام انتخاب سلول در نوارفرمول ظاهر می شود . در اینجا چند مثال از فرمول های مختلف را مشاهده می کنیم :

فرمول

عملکرد

= 150*0/05

عدد 150 را در عدد05/0 ضرب میکند . این فرمول از مقادیر عددی ثابت استفاده میکند و همیشه یک مقدار که برابر 5/7 است را بر می گرداند.

=A3

تنها محتوای سلول A3را بدون آنکه محاسبه ی خاصی انجام شود نمایش میدهد.

=A1+A2

مقادیر سلول های A1 و A2 را باهم جمع میکند.

=Income-Expenses

مقدارسلولی با نام Expenses را از سلولی با نام  Income کم میکند

=Sum(A1: A12)

مقادیر موجود در سلول های دامنه ی A12:A1 را باهم جمع میکند.

=A1=C12

محتویات سلول A1 را با سلول  C12 مقایسه میکند. اگر مقدار هر دو سلول باهم یکسان بود، مقدار  TRUE و درغیر اینصورت FALSE را بر می گرداند

 


نویسنده : مهندس پیران

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر