دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

کار با فرمول های آرایه ای در اکسل

در این بخش به بررسی مکانیسم های انتخاب سلول هایی که شامل ارایه هستند و درج و ویرایش  فرمول های آرایه ای می پردازیم . روال کار در این بخش کمی متفاوت از روال کار با فرمول ها و دامنه های معمولی است .

درج فرمول آرایه ای

وقتی یک فرمول آرایه ای را در یک سلول یا دامنه درج می کنید باید از یک روال خاص پیروی کنید تا اکسل متوجه شود که به جای یک فرمول معمولی، یک فرمول آرایه ای مورد نظرتان است . برای درج فرمول معمولی در یک سلول ، تنها کلیدEnter را فشار دهید اما یک فرمول آرایه ای، با فشردن  کلیدهای Ctrl + Shift + Enter در یک یاچند سلول درج می شود.

 در هنگام درج یک فرمول آرایه ای، لازم نیست خودتان کاراکتر های آکولاد را در دو طرف آرایه درج کنید چون اکسل این کار را به جای شما انجام می دهد. اگر نتیجه ی یک فرمول آرایه ای بیش از یک  مقدار باشد باید پیش از درج فرمول، تمام سلول ها در دامنه ی نتایج را انتخاب کرده باشید و اگر فراموش کنید این کار را انجام دهید، تنها نخستین عنصر دامنه نتایج نمایش داده خواهد شد .

انتخاب دامنه ی فرمول آرایه ای

می توانید به صورت دستی با استفاده از روال های معمولی انتخاب سلول، سلول هایی که شامل یک فرمول آرایه ای چند سلولی هستند را انتخاب کنید یا یکی از روش های زیر را به کار بگیرید :

یکی از سلول ها در دامنه فرمول آرایه ای را فعال کنید .سپس دستور

Home→Editing→Find→& Select →Go To

را اجرا کنید یا کلیدF5  را فشار دهید تا کادر محاوره ای Go To به نمایش در آید. در کادر محاوره ای Go To روی دکمه ی Special کلیک کنید و سپس گزینه ی Current Array را انتخاب کنید .در پایان روی دکمه‌ی OK کلیک کنید تاکادر محاوره ای بسته شود .

یکی از سلول های دامنه ی فرمول آرایه ای را انتخاب کرده و سپس کلیدهای ترکیبی “Ctrl+/*” را فشار دهید تا تمام آرایه انتخاب شود.

ویرایش فرمول آرایه ای

اگر فرمول آرایه ای ، چندین سلول را اشغال کند باید تمام دامنه را طوری که انگار یک سلول است ویرایش کنید. نکته ی کلیدی در این قضیه به خاطر سپردن این مطلب است که نمی توانید تنها یکی از عناصر یک فرمول آرایه ای چند سلولی را تغییر دهید.

 

 برای ویرایش یک فرمول آرایه ای ، تمام سلول های دامنه ی آرایه را انتخاب کرده وسپس کلیدF2 را فشار دهید تا نوار Formula فعال شود و اکسل به صورت خودکار، آکولادها را از فرمول حذف کند. ویرایش های مورد نظرتان را اجرا کرده و در پایان، کلیدهای Ctrl + Shift + Enter ترکیبی را فشار  دهید. به این ترتیب، تغییرات روی تمام سلول های آرایه اعمال شده و آکولادها دوباره در دو طرف فرمول درج می شوند.

قوانین زیر برفرمول های آرایه ای چند سلولی اعمال می شوند :

نمی توانید محتویات هیچ سلولی که بخشی از یک فرمول آرایه ای است را به تنهایی تغییر دهید.

نمی توانید سلول هایی که بخشی از یک فرمول آرایه ای هستند را جابه جا کند، اما می توانید فرمول آرایه ای را جابه جا کنید.

نمی توانید سلول هایی که بخشی از فرمول آرایه ای هستد را پاک کنید، اما می توانید فرمول آرایه ای را پاک کنید .

نمی توانید در دامنه ی آرایه، سلول جدیدی درج کنید. این قانون شامل درج ردیف یا ستون نیز می شود. نمی توانید داخل جدولی که با دستور Insert/Tables/Table ساخته شده از فرمول‌های آرایه ای استفاده کنید. همچنین نمی توانید در صورتی که دامنه ای شامل فرمول آرایه ای چند سلولی باشد، آن را به جدول تبدیل کنید.

دقت کنید که اگر تصادفا به جای کلیدهای ترکیبیCtrl + Shift + Enter ، کلیدهای ترکیبی Ctrl + Enter را پس از ویرایش فرمول آرایه ای فشار دهید، فرمول در هر کدام از سلول های انتخاب شده صورت جداگانه درج خواهد شد و دیگر یک فرمول ارایه ای نخواهد بود و احتمالا نتیجه ی خطا را برمی گرداند. برای تصحیح این اشکال کافی است دوباره سلول ها را انتخاب کنید وپس از آن ابتدا کلید F2 وسپس کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + Enter رافشار دهید.

 

گسترش یا متراکم کردن یک فرمول آرایه ای چند سلولی

گاهی اوقات ممکن است نیازمند گسترش دادن یک فرمول آرایه ای چند سلولی (برای اینکه سلول های بیشتری به آن اضافه شود) یا متراکم کردن ان (برای کم کردن تعداد سلول های آن ) باشید. این کار طی مراحل زیر انجام می شود:

همه ی دامنه ای که حاوی فرمول آرایه ای است را انتخاب کنید.

کلید F2را فشار دهید تا وارد حالت Edit  شوید .

کلیدهای ترکیبیCtrl + Enter را فشار دهید. با این کار ، یک فرمول مشابه و غیر آرایه ای در تمام سلول های انتخاب شده درج می شود.

دامنه ی انتخاب شده را تغییر دهید تا سلول های بیشتر یا کمتری را شامل شود، اما باید دقت کنید که سلول فعال، سلولی باشد که بخشی از آرایه ی اصلی و نهایی خواهد بود.

کلید F2را فشار دهید تا دوباره وارد حالت Edit  شوید

کلیدهای ترکیبیCtrl + Shift + Enter را فشار دهید.

به کارگیری فرمول های آرایه ای چندسلولی

این بخش، شامل مثال هایی است که خصوصیات بیشتری از فرمول های آرایه ای چندسلولی (فرمول های آرایه ای که در دامنه ای از سلول ها درج شده اند) را تشریح می کند. این خصوصیات شامل ایجاد آرایه ها از روی مقادیر، اجرای عملیات ریاضی، به کارگیری توابع، وارونه کردن آرایه ها و ایجاد اعداد صحیح متوالی است.

ساخت یک آرایه از مقادیر موجود در یک دامنه

فرمول آرایه ای زیر، آرایه ای را از روی یک دامنه ی سلول ایجاد می کند. تصویر زیر، کارپوشه ای را نشان می‌‌دهد که داده هایی در دامنه‌ی A1:C4 درج شده اند. دامنه‌ی D8:F11 شامل یک فرمول آرایه ای تکی به شرح. زیراست:

{= A1 : C4 }                                                                                                           

 آرایه ی دامنه D8:F11 به دامنه‌ی A1:C4 پیوند خورده است. تغییر هرکدام از مقادیر دامنه‌ی A1:C4 باعث تغییر در سلول متناظر با آن در دامنه‌ی D8:F11 می شود. البته این یک پیوند یک طرفه است و نمی توانید مقادیر موجود در دامنه ی D8:F11 را تغییر دهید.

شمارش و جمع مقادیر در اکسل

 

ایجاد ثابت آرایه ای از روی مقادیر موجود در یک دامنه

در مثال پیش، فرمول آرایه ای در دامنه ی D8:F11 در اصل پیوندی به سلول های دامنه‌ی A1:C4 ایجاد کرد.

می توانید این پیوند را لغو کرده ویک ثابت آرایه ای ایجاد کنید که از مقادیر موجود در دامنه ی A1:C4 ساخته

شده باشد :

سلول هایی که شامل فرمول آرایه ای هستند را انتخاب کنید(در این مثال، دامنه ی D8:F11)

کلید F2را فشار دهید تا وارد حالت ویرایش فرمول آرایه ای شوید .

برای تبدیل ارجاع های سلولی به مقادیر، کلید F9 را فشار دهید.

برای درج دوباره فرمول آرایه ای، کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + Enter را فشار دهید.

ثابت آرایه ای به صورت زیر است :

{ 1, “dog”, 3;4 , 5 , “cat” ;7 , False , 9; “monkey” , 8 , 12 }


نویسنده : --

تگ ها :
تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر