دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

تنظیمات متن در اکسل

میتوانید تنظیمات متن خانه را تغییر دهید تا نمای آن را تغییر دهید.

تنظیمات متن در اکسل 2016

گزینه های مختلفی در قسمت Home قابل استفاده هستند که در زیر آنها را مشاهده می کنید.

Bold- متن را درشت می کند: Home، قسمت فونت ها، کلیک کردن روی B یا فشار دادن Control + B.

Italic- متن را کج می کند: Home، قسمت فونت ها، کلیک کردن روی I یا فشار دادن Control + I.

Unerline- زیر متن خط می کشد: Home، قسمت فونت ها، کلیک کردن روی U یا فشار دادن Control + U.

Double Underline- دو خط زیر متن می کشد: Home، قسمت فونت ها، کلیک کردن روی پیکان کنار U، انتخاب کردن Double Underline.

تنظیمات متن در اکسل

گزینه های بیشتر در تنظیمات متن

گزینه های بیشتری برای تنظیمات متن قابل استفاده هستند که در زیر آنها را مشاهده می کنید.

 • Strike-through- متن را در مرکز به صورت عمودی می اندازد.
 • Super Script- محتوا را به شکل بالانویس نمایش می دهد.
 • Sub Script- محتوا را به شکل زیرنویس نمایش می دهد.

تنظیم کردن فونت در اکسل 2010

میتوانید هر فونتی که برای پرینتر نصب شده است را به خانه های اکسل اختصاص دهید.

تنظیم کردن فونت از Home

میتوانید فونت مربوط به متن انتخاب شده را از Home، گروه فونت ها و در نهایت انتخاب کردن فونت، تنظیم کنید.

تنظیم کردن فونت از جعبه تبادل خانه ی فرمت

 • روی خانه راست کلیک کرده، Format cells، و فونت ها.
 • Control + 1 یا Shift + Control + F را فشار دهید.

 

به حالت اول باز گرداندن تغییرات در اکسل 2016

در این بخش از آموزش اکسل 2016 به سراغ به حالت اول باز گرداندن تغییرات در اکسل 2016 می رویم.

به حالت اول بازگرداندن تغییرات

میتوانید تقریبا هر عملی را در اکسل با استفاده از دستور Undo برعکس کنید. به روش های زیر میتوانیم تغییرات را به حالت اول باز گردانیم.

 • در نوار ابزار روی Undo کلیک کنیم
 • Control + Z را فشار دهیم.

تنظیمات متن در اکسل

میتوانید تاثیرات 100 عمل قبلی که انجام داده اید را با اجرای Undo خنثی کنید. اگر روی پیکان در سمت چپ دکمه ی Undo کلیک کنید، لیستی از کار هایی که میتوانید برعکس کنید را، مشاهده خواهید کرد. روی یکی از موارد کلیک کنید تا آن عمل و تمامی اعمالی که بعد تر انجام داده اید را به حالت اول باز گرداند.

دوباره انجام دادن تغییرات

میتوانید موردی را که به حالت اول باز گردانده اید، باردیگر به عقب باز گردانید و این کار را با دستور Redo انجام دهید. میتوانیم Redo را به روش های زیر انجام دهیم.

 • از نوار ابزار روی Redo کلیک کنید.
 • Control + Y را فشار دهید.

 

تنظیمات مربوط به نوع خانه در اکسل 2010

شکل بندی خانه

خانه های اکسل می توانند دیتای متفاوتی را در خود جای دهند، از جمله اعداد، واحد پول، تاریخ ها و غیره. میتوانید همانند زیر، نوع خانه را به روش های مختلف تنظیم کنید.

 • روی خانه راست کلیک کرده، Format cells و Number
 • در نوار، روی Ribbon کلیک کنید.

تنظیمات متن در اکسل

 

انواع فرمت های خانه

در زیر فرمت های مختلف خانه را مشاهده می کنید.

General- این فرمت پیش فرض خانه است.

Number- خانه ها را به شکل اعداد به همراه جدا کننده نمایش می دهد.

Currency- خانه را به شکل واحد پولی نشان می دهد، یعنی همراه با علامت واحد پولی

Accounting- همانند Currency  برای اهداف حسابداری استفاده می شود.

Date- فرمت های مختلف تاریخی در این نوع قابل استفاده هستند مثل 17-09-2013, 17th-Sep-2013 و غیره.

Time- فرمت های مختلف زمانی در نوع قابل استفاده هستند، مثل 1.30PM, 13.30 و غیره.

Percentage- خانه را به شکل درصد، همراه با اعشار نشان می دهد، مثل 50.00% .

Fraction- خانه را به شکل کسر نشان می دهد، مثل 1/4, ½ و غیره.

Scientific- خانه را به شکل نمایی نشان می دهد، مثل، 5.6E+01.

Text- خانه را به شکل متن عادی نشان می دهد.

Special- فرمت های به خصوصی از خانه مثل کد پستی، شماره تلفن.

Custom- با استفاده از این نوع میتوانید از فرمت سفارشی استفاده کنید.

 

چرخاندن خانه ها در اکسل 2010

میتوانید خانه را بر اساس هر اندازه ی بچرخانید تا جهت خانه را تغییر دهید.

چرخاندن خانه از Home

در Home روی orientation کلیک کنید. گزینه های قابل استفاده مثل Angle CounterClockwise, Angle Clockwise و غیره را انتخاب کنید.

تنظیمات متن در اکسل

چرخاندن خانه از Format cell

روی خانه راست کلیک کنید. Format cells » Alignment و درجه ی چرخش را تنظیم کنید.

 

اضافه کردن تکست باکس در اکسل 2010

تکست باکس ها آبجکت های گرافیکی ویژه ای هستند که متن را با آبجکت گرافیکی مستطیلی ترکیب می کنند. اما تکست باکس ها همیشه قابل دیدن هستند، در حالیکه توضیحات مربوط به یک خانه زمانی قابل دیدن می شوند که خانه را انتخاب کنید.

اضافه کردن تکست باکس ها

برای اضافه کردن تکست باکس، به صورت زیر عمل کنید.

 • Insert را انتخاب کنید، سپس Text Box، و تکست باکس را انتخاب کنید یا آن را بکشید.

توضیحات در اصل در بر دارنده ی نام کاربری کامپیوتر هستند، باید برای توضیحات خانه، آن را نسبت به متن تغییر دهید.

تنظیمات متن در اکسل

شکل بندی تکست باکس

بعد از اینکه تکست باکس را اضافه کردید، میتوانید با تغییر فونت، اندازه ی فونت، سبک فونت و تنظیم، آن را شکل بندی کنید. برخی از مهمترین گزینه های شکل بندی تکست باکس را در زیر مشاهده می کنید.

Fill- پرشدن تکست باکس را مشخص می کند مثل No fill و solid fill. همچنین شفافیت پر شدن تکست باکس را نیز مشخص می کند.

Line Colour- رنگ و شفافیت خط را مشخص می کند.

Line Style- سبک و پهنای خط را مشخص می کند.

Size- اندازه ی تکست باکس را مشخص می کند.

Properties- پیکربندی تکست باکس را مشخص می کند.

Text Box- طرح بندی، گزینه ی پر شدن خودکار تکست باکس و حاشیه های داخلی را مشخص می کند.


نویسنده : فرجام خانی

تگ ها :
تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر