دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

رنگ ها در HTML

رنگ ها در طراحی قالب سایت و html:

رنگ ها (color) نقش مهمی در طراحی قالب سایت دارند. اگر از رنگ ها بدرستی در طراحی قالب استفاده نشود می تواند در موفقیت سایت تاثیر بگذارد.

در HTML، یک رنگ را می توان با استفاده از نام یک رنگ، یک مقدار RGB، و یا یک مقدار HEX مشخص کرد.

هر رنگ یک نام دارد : مانند سفید (white) ، مشکی (black) ، آبی (blue)

یا می توان از مقادیر RGB استفاده کرد. RGB به معنی قرمز ، سبز و آبی می باشد و هر رنگ از ترکیب این سه بوجود می اید.

هر رنگ یک مقدار HEX دارد. مانند قرمز (#FF0000) ، زرد (#FFFF00) ، آبی (#0000FF)

که در ادامه آموزش و مثال ها با همه انها آشنا می شوید.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>شیرازلرن</title>
</head>
<body>


<h2 style="background-color:#FF0000">
sh711.com set by using #FF0000
</h2>

<h2 style="background-color:red">
sh711.com set by using red
</h2>

<h2 style="background-color:rgb(255,0,0)">
sh711.com by using #0000FF
</h2>

<h2 style="background-color:#FFFF00">
sh711.com set by using #FFFF00
</h2>

<h2 style="background-color:#FF00FF">
sh711.com by using #FF00FF
</h2>

<h2 style="background-color:rgb(0,255,0)">
sh711.com by using #00FFFF
</h2>

</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تگ ها : آموزش html
تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر