تخفیف ویژه آموزش طراحی سایت حرفه ای

ویژگی ها در HTML

بعضی از تگ ها دارای ویژگی هایی ( attribute ) می باشند و معمولا در تگ باز بکار می رود. ویژگی ها معمولا در تگ کوتیشن یا دابل کوتیشن قرار می گیرد. مثلا

تگ p یا پاراگراف یک ویژگی بنام title دارد . وقتی کاربر با موس روی تگ قرار می گیرد آن متن نمایش داده می شود.

تگ a یا لینک یک ویژگی دارد بنام href که مسیر فایل یا سایت را درآن قرار می دهیم. بعضی ویژگی ها مختص یک تگ می باشد و شاید برای دیگر تگ ها جواب ندهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>The title attribute</h2>
<p title="I'm a tooltip"> In amoozesh sh711.com ast </p>
<a href="http://sh711.com">شیرازلرن</a>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر