دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

آموزش دستور slide در جی کوئری

برای ساختن اسلاید از دستور slide در جی کوئری (jquery) استفاده می شود.

دستور slideDown :

دستور slideDown در جی کوئری برای پایین بردن اسلاید استفاده می شود.

مثال زیر ، اسلاید را پایین می برد.

$(document).ready(function(){ $("#flip").click(function(){ $("#panel").slideDown("slow"); }); });

دستور slideUp:

دستور slideUp در جی کوئری برای بالا بردن اسلاید استفاده می شود.

به مثال زیر توجه فرمایید.

$(document).ready(function(){ $("#flip").click(function(){ $("#panel").slideUp("slow"); }); });

دستور slideToggle:

دستور slideToggle در جی کوئری برای پایین و بالا بردن اسلاید استفاده می شود. در دستور slideToggle اگر اسلاید پایین باشد را بالا می برد و اگر اسلاید بالا باشد آن را پایین می برد.

مثال زیر را ببینید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#flip").click(function(){
$("#panel").slideToggle("slow");
});
});
</script>
<style>
#panel, #flip {
padding: 5px;
text-align: center;
background-color: #e5eecc;
border: solid 1px #c3c3c3;
}
#panel {
padding: 50px;
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="flip">Click to slide the panel down or up</div>
<div id="panel">Hello world!</div>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر