آموزش متد stop در جی کوئری

در این قسمت از آموزش جی کوئری به بررسی متد stop می پردازیم.

متد stop در جی کوئری :

متد stop برای توقف انیمیشن قبل از پایان آن استفاده می شود.

متد stop با توابع slideو fade و animation استفاده می شود.

در مثال پایین ، هنگامی که اسلاید در حال پایین رفتن است اگر روی دکمه stop کلیک کنیم اسلاید در همان جا می ایستد.

$(document).ready(function(){ $("#flip").click(function(){ $("#panel").slideDown(5000); }); $("#stop").click(function(){ $("#panel").stop(); }); });

تابع callback در جی کوئری :

تابع callback زمانی اجرا می شود که افکت بصورت کامل اجرا شده باشد.

در مثال زیر ، وقتی عنصر بصورت کامل مخفی (hide) شد پیغامی داده می شود که همان callback میباشد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").hide("slow", function(){
alert("The paragraph is now hidden");
});
});
});
</script>
</head>
<body>
<button>Hide</button>
<p>This is a paragraph with little content.</p>
</body>
</html>

نویسنده : هدایت عباسی

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر