دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به تفاوت opacity و fill در فتوشاپ می پردازیم. بسیاری از افراد تفاوت این دو را نمی دانند.

گزینهopacity  و fill در فتوشاپ در پنل لایه ها هر دو میزان شفافیت یک لایه را کنترل می کنند و هر دو دقیقا مثل هم عمل می کنند.

در این آموزش ما تفاوت های اساسی میان گزینه opacity و fill وقتی که با مدل لایه های متفاوت به کار می روند یاد می گیریم ، یکی از اساسی ترین سؤالاتی که من از کاربران فتوشاپ می پرسم این است که تفاوت عمده و اساسی میان گزینه opacity و fill در لایه های پنل چیست؟

آیا آن ها دقیقا کار مشابهی انجام نمی دهند؟ آن سؤال خیلی خوبی است چون در اکثر مواقع دقیقا مثل هم عمل می کنند، هر دوی گزینه opacity و fill  میزان شفافیت و تیرگی در لایه ها را کنترل می کنند، در واقع آن ها آن قدر به طور مداوم لایه های انتخاب شده را کنترل می کنند که موجب می شود لایه های زیرین آن ها که در نوشته وجود دارند نیز در آن میان نشان داده شوند.

بنابراین برای اینکه ما میزان تیرگی لایه ها را کاهش دهیم ما میزان شفافیت لایه ها را کاهش می دهیم اما اگر گزینه fill  نیز میزان تیرگی را کاهش دهد پس چه جوری می توانند دو گزینه یک کار مشابهی را انجام دهند، درست است آنجا باید یه تفاوتی وجود داشته باشد.

بله شما درست می گویید! تفاوت عمده و اساسی بین گزینه opacity  و fill  این است که باید با مدل لایه های متفاوت و گوناگون از فتوشاپ انجام شود اگر شما هیچ گونه افکتی به لایه های خود اضافه نکرده اید مثل افکت stroke، drop shadow،Bevel  و emboss  یا outer glow  شما نتایج مشابهی را وقتی که میزان گزینه opacity یا fill را کاهش می دهید دریافت می کنید، به عبارت دیگر اگر شما یکی یا مدل های بیشتری از لایه های استعمال شده را دارید گزینه opacity  و fill  خیلی متفاوت عمل می کند، بیاید به یک مثال نگاه کنیم .

این آموزش قسمت نهم از راهنمای آموزشی لایه های فتوشاپ ماست، اینجا یک تصویری است که من در فتوشاپ باز کرده ام ، من به تازگی برخی حروف ساده به آن اضافه کرده ام، کلمه dream" خودش در آن عکس بدون متنی از کتابخانه تصاویر fotolia در دسترس است.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

تصویر اصلی

اگر شما در پنل لایه های من نگاه کنید عکس یک دختری که در پشت زمینه""back ground لایه ها نشسته است را می بینیم و کلمه " dream  را درست بالای سر آن لایه می بینیم ، من همچنین یک کپی از نوع لایه ای که بالای لایه اصلی می باشد دارم اما من برای یک مدت آن را به حالت خاموش در آوردم.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

پنل لایه ها در حال نشان دادن لایه پشت زمینه"back ground   و لایه حروف بالای آن و یک کپی از آن حرف که در بالای آن به طور موقت مخفی شده است می باشد.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

 گزینه opacity  در سمت بالای گوشه راست پنل لایه ها قرار گرفته است و گزینه fill درست پایین آن قرار دارد و اندازه هر دو تا 100 درصد تنظیم شده است که به این معناست که لایه ای که اخیرا انتخاب شده است کاملا آشکار و واضح است.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

گزینه opacity  و fill  هر دو تا 100 درصد تنظیم شده اند، نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد زمانی که ما مقدار opacity  را تا 50 درصد کاهش می دهیم،با کاهش میزان opacity تا 50 درصد کلمه "dream  در نوشته من 50 درصد شفاف تر می شود و این به تصویر پایین آن اجازه می دهد تا به طور کامل نمایش داده شود.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

این تصویر بعد از کاهش میزان opacity  متن تا 50 می باشد.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

من این دفعه میزان opacity  را به 100 درصد بر می گردانم و این بار میزانfill  را تا 50 درصد کاهش خواهم داد.

با تنظیم نمودن fill  تا 50 درصد متن من یکبار دیگر تا 50 درصد در نوشته شفاف تر می شود و ما نتایج یکسانی را همان طور که هنگام کاهش میزان opacity دیدیدیم نیز خواهیم دید.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

کاهش گزینه fill تا 50 درصد منجر به ایجاد نتایج دقیقا مشابه می شود.

گزینه fill و opacity با مدل لایه ها

تا کنون ما هیچ گونه تفاوتی بین گزینه  fill  و opacity  ندیدیم اما آن زمانی بود که بر روی آن لایه ها هیچ گونه مدل های لایه ای به کار نرفته بود بیایید ببینیم که اگر ما یک لایه متفاوت را امتحان کنیم چه اتفاقی می افتد.

من قصد دارم گزینه نوع لایه ها را با کلیک کردن بر روی آیکون شفافیت لایه ها خاموش کنم.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

خاموش کردن لایه اصلی متن

این کار متن اصلی را در نوشته مخفی می کند،سپس من بر روی کپی نوع لایه ها که در سمت بالای آن قرار دارد کلیک خواهم کرد تا لایه را انتخاب کنم و لایه روی آن در نوشته را با کلیک کردن دوباره بر روی آیکون شفافیت لایه روشن خواهم کرد

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

انتخاب و روشن کردن کپی لایه متن

این لایه جدید دقیقا شبیه متن قبلی است اما با یک تفاوت ویژه ، من یک تعداد اندکی از مدل ها را به آن اضافه نموده ام که شامل افکت های stroke bevel,  ،emboss و drop shadow می باشد.

ما می توانیم افکت stroke  را اطراف حروف و افکت drop shadow  را پشت آن ها ببینیم و افکتBevel  و emboss را سخت است که در همان لحظه همراه با متنی که قبلا با یک صفحه سفید ثابت شفاف شده است ببینیم .

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

من می خواهم لیست افکت ها را در پنل لایه ها با کلیک کردن بر روی پیکان کوچک که در سمت راست آیکون fx  وجود دارد باز کنیم شما خواهید دید که من این کار را فقط در حقیقت برای این انجام می دهم که افکت drop shadow داشته باشم و افکت Bevel وemboss و stroke برای متن به کار می روند.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

مدل لایه ها را باز کنید تا افکت هایی را که به متن اضافه شده اند را ببینید.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

بیایید ببینید که چه اتفاقی می افتد با این لایه جدید اگر میزان opacity  را تا 50 درصد کاهش دهیم.

ما یکبار دیگر میزانopacity   را تا 50 درصد کاهش می دهیم، با کاهش میزانopacity  لایه جدید ما هر چیزی را در لایه 50 درصد تیره می بینیم, منظور من فقط متن روی آن نیست بلکه همچنین مدل های لایه هایی را که برای آن به کار می روند نیز می باشد.

هم اکنون هر چیزی و همه چیز در لایه 50 درصد تیره بعد از کاهش میزان opacity  به نظر می رسد .

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

کاهش میزان opacity  باعث می شود هر چیزی در لایه ها شامل مدل لایه ها تا 50 درصد شفاف و تیره تر به نظر برسد.

تا کنون شگفتی بزرگی رخ نداده است، من میزانopacity   را به اندازه 100 درصد بر خواهم گرداند و هم اکنون گزینه fill  را تا 50 درصد کاهش خواهم داد اینجا جایی است که ما تفاوت بین opacity   و fill   را مشاهده می کنیم.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

کاهش میزان opacity  باعث می شود که هر چیزی در لایه ها 50 درصد تیره به نظر برسد اما با کاهش دادن میزان fill   تا 50 درصد فقط خود متن 50 درصد تیره تر می شود،مدل لایه هایی که من برای متن به کار برده ام تا 100 درصد آشکار و شفاف می ماند،افکت های stroke، drop shadow، Bevel  وemboss  با تغییر میزان fill  هیچ گونه تأثیری نمی پذیرند در حقیقت وقتی متن خودش 50 درصد تیره تر می شود ما می توانیم افکت هایی را که برای آن کار به کار رفته را ببینیم .

میزان fill   متن را تا اندازه ای تیره می کند اما هیچ گونه تأثیری بر روی مدل لایه ها ندارد، بیایید تا میزان fill  را تا 0 درصد کاهش دهیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد،کاهش دادنfill  تا 0 درصد وقتیfill  بر روی 0 درصد تنظیم می شود متن در نوشته به طور کامل تیره می شود اما مدل لایه هایی را که برای آن به کار رفته اند همچنان به طور کامل تیره می مانند،مقدار  fill  هیچ تأثیری بر روی مدل لایه ها اصلا ندارد.

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

به من اجازه دهید تا به آسانی یک افکت متن جالبی را که در نتیجه استفاده ناممکن از میزان opacity  بوده است به شما نشان دهم:

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

در اینجا متن هم اکنون 100 درصد تیره است اما هنوز مدل لایه ها 100 درصد شفاف باقی مانده است و آن تفاوت میانopacity  وfill  می باشد

تفاوت opacity و fill در فتوشاپ

گزینه opacity   میزان تیرگی هر چیز و همه چیز در لایه و مدل لایه را کنترل می کند اما میزان fill   به عبارت دیگر فقط بر روی میزان و محتوی واقعی لایه اثر می گذارد که در اینجا منظور من متن بود،  مدل لایه ها که در فتوشاپ کاملا متفاوت از میزان واقعی لایه ها به نظر می رسند 100 درصد آشکار باقی می مانند و تحت تأثیر میزان fill قرار نمی گیرند، همان طور که بنده در ابتدا ذکر کردم در اکثر موارد وقتی شما نیاز دارید که تیرگی یک لایه را کاهش دهید به راحتی میزانopacity  را کاهش دهید اما اگر شمامدل لایه ها را برای آن به کار ببرید و نیاز داشتید تا خود مدل ها را تا 100 درصد تیره نگه دارید همان طور که من در این مثال با افکت متن این کار را کردم میزانopacity  را تا 100 درصد تنظیم کنید و در عوض میزان fill را کاهش دهید.

نرم افزار photoshop یکی از بهترین نرم افزارها برای کار بر روی تصاویر میباشد. در شیرازلرن قصد داریم آموزش photoshop را بصورت کامل قرار دهیم.

منبع : photoshopessentials


نویسنده : --

تاپ سایت 98
عضویت طلایی
محصولات آموزشی
ثبت نظر