فروشگاه اینترنتی

در باره سایت دیجی کالا بیشتر بدانید

در حال حاضر تعداد فروش روزانه دیجی کالا روزانه ۲۰۰۰ سفارش با متوسط ۶۰۰ هزار تومان است. با یک ضرب ساده، درآمد سایت دیجی کالا بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی