دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

نوار ابزار فتوشاپ

آموزش نوار ابزار فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ آموزش نوار ابزار فتوشاپ می رویم و تمامی ابزارها را آموزش می دهیم.

ابزارهای انتخاب در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ ابزارهای انتخاب در فتوشاپ می رویم و همه آنها را توضیح خواهیم داد. برای انتخاب ابزارهای مختلفی وجود دارد.

کار با SLICE TOOL در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ نوار ابزار می رویم و کار با ابزار SLICE TOOL در فتوشاپ را بصورت کامل آموزش می دهیم.

آموزش ابزار Healing Brush Tool در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ قصد دارم آموزش ابزار Healing Brush Tool در فتوشاپ را شروع کنیم . برای نمونه، من چروک ها را از صورت این خانم بر می دارم.

ابراز clone stamp در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به معرفی ابراز clone stamp در فتوشاپ می پردازیم. در نوار ابزار فتوشاپ ، ابزار clone stamp یکی از ابزارهای مهم است که برای روتوش تصویر نیز بکار می رود.

آموزش کار با Eraser Tool در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ آموزش کار با Eraser Tool  در فتوشاپ می رویم. این بخش شامل Eraser و Background Eraser  و Magic Eraser میباشد.

ابزار Background Eraser در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به سراغ ابزار Background Eraser در فتوشاپ می رویم.

ابزار Spot Healing Brush

نحوه ی استفاده از ابزار Spot Healing Brush، تفاوت میان Spot Healing Brush و Healing Brush و فهمیدن اینکه کی از یکی از آنها جای دیگری استفاده کنیم.

ابزار Perspective Warp در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ به ابزار Perspective Warp در فتوشاپ می پردازیم.ابزار Perspective Warp تقریبا مثل جادو است. به شما اجازه می دهد نما (perspective) را در تصویر خود تغییر

پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress