LG

همه چیز در الی جی (LG)

در مقاله همه چیز در مورد ال جی (LG) به بحث در مورد این شرکت کره ای می پردازیم. شرکت ال جی (LG) دارای ۸۲ هزار نفر نیروی انسانی است.درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۶ نزدیک ۶۰ میلیارد دلار بود .

دوره ویژه محصولات آموزشی آموزش کامپیوتر