تخفیف ویژه - مدت محدود محصولات آموزشی

آموزش اکسل

توابع در فرمول ها

در این بخش از آموزش اکسل 2016 به سراغ توابع در فرمول ها و مباحث مرتبط با آن می رویم و با مثال توضیح خواهیم داد.

عملگرهای ریاضی در فرمول ها

در این بخش از آموزش اکسل 2016 به سراغ استفاده از عملگرهای ریاضی در فرمول ها و تقدم عملگرها در فرمول می رویم.

پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress