دانلود رایگان آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی

کد رایگان html

عناصر صفحه html

در اینجا شما را با یک صفحه HTML و عناصر اصلی آن آشنا می کنیم و چند تگ را نیز معرفی می کنیم.

قرار دادن عکس در صفحه وب

با استفاده از تگ img می توانیم عکس یا تصویر را در سایت قرار دهیم. تگ img دارای تگ بسته نیست.

توضیحات یا کامنت در HTML

در این قسمت در مورد توضیحات یا کامنت صحبت می کنیم. کامنت ها می توانند تک خطی یا چند خطی باشند.

ساخت جدول با HTML

یکی از مواردی که در بیشتر سایت ها استفاده می شود جدول می باشد. جدول به صفحه و اطلاعات نظم خاصی می دهد. به این خاطر در این قسمت به بررسی کامل ساخت جدول در HTML می پردازیم .

ساخت هدر در html

در این بخش از آموزش html می خواهیم به سراغ ساخت هدر در html برویم. کد آماده ساخت هدر html وهمراه با توضیحات

ساخت منوی افقی با html css

در این بخش از آموزش css می خواهیم به سراغ ساخت منوی افقی با html,css برویم.در قسمت پایین ، کد کامل منوی افقی با html,css را مشاهده می کنید. این کد را در یک فایل html کپی کرده و سپس آن را اجرا کنید.

ساخت دکمه در HTML

در این بخش از آموزش HTML می خواهیم به سراغ ساخت دکمه در HTML برویم.در مثال یا مینی پروژه زیر ساخت دکمه گروهی را فرا می گیرید.

ساخت گالری عکس با HTML

در این بخش از آموزش HTML به ساخت گالری عکس با html می پردازیم.برای ساخت گالری تصاویر یا عکس در HTML ابتدا کد HTML آن را آموزش می دهیم سپس به کد CSS آن می پردازیم.

پکیج آموزش طراحی سایت آموزش فتوشاپ wordpress