دانلود رایگان فیلم آموزش طراحی سایت به زبان فارسی

برای دانلود فیلم ها حتما از کامپیوتر و نرم افزار INTERNET DOWNLOAD MANAGER استفاده نمایید.

دانلود رایگان آموزش کامل HTML,CSS به زبان فارسی

آموزش کامل طراحی سایت - کامپیوتر - کسب درآمد

آموزش طراحی سایت 19

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 19 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با entities و symbols و  charset و url Encode و غیره آشنا کنیم.

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 19

آموزش طراحی سایت 20

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 20 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با فرم ها و input هایی از نوع text, email,url,radio و غیره با ذکر مثال آشنا کنیم.

فرم ها بسیار مهم هستند و معمولا در پروؤه های مختلف بکار می روند.

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 20

آموزش طراحی سایت 21

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 21 شامل آموزش html,css میباشد. این آموزش ویدئویی میباشد و با این آموزش می توانید در کوتاه مدت طراحی سایت را بیاموزید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با فرم ها و select ها و textarea و button و ویژگی ها و غیره با ذکر مثال آشنا کنیم.

با دیدن این فیلم می توانید html,css را بیاموزید.

پیشنهاد می شود این آموزش را دانلود نمایید.

 

دانلود رایگان آموزش طراحی سایت 21

آموزش HTML,CSS

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 22 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با فرم ها و input های دیگری همچون number , color,time,range , hidden و غیره آشنا کنیم.

همچنین قصد داریم شما را با فایل ها و آپلود فایل در html آشنا کنیم.

با ویژگی های مختلف عناصر html آشنا می شویم.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 22

آموزش HTML,CSS بخش 23

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 23 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با انواع مختلف css ها آشنا کنیم.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 23

آموزش HTML,CSS بخش 24

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 24 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با کلاس ها و id ها در css ها آشنا کنیم.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 24

آموزش HTML,CSS بخش 25

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 25 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

در این فیلم آموزشی قصد داریم شما را با انواع background در css ها آشنا کنیم. دستورات background-color و background-repeat و background-image و غیره را بررسی خواهیم کرد.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 25

آموزش HTML,CSS بخش 26

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 25 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css بیشتر آشنا کنیم و با دستورات   BORDER, BORDER-STYLE , BORDER-WIDTH, BORDER-COLOR و دیگر دستورات CSS آشنا کنیم.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 26

آموزش HTML,CSS بخش 27

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 27 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با ساخت باکس و دستورات DIV و MIN-HEIGHT,MAX-WIDTH و دیگر دستورات آشنا کنیم و چند مینی پروژه کوچک ایجاد کنیم تا شما بهتر با دستورات و نحوه کاربرد آنها آشنا شوید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 27

آموزش HTML,CSS بخش 28

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 28 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با نحوه ساخت فونت برای وب و تبدیل آنها و همچنین استفاده از فونت های مختلف برای استفاد در صفحات وب آشنا کنیم.

معمولا برای ساخت پروژه طراحی قالب سایت نیاز به استفاده از فونت های زیباتر میباشد .

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 28

آموزش HTML,CSS بخش 29

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 29 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با لینک ها و تگ a  بیشتر آشنا کنیم و با ویژگی های مهم css که برای لینک ها کاربرد داند آشنا کنیم .

ویژگی های hover,visited,active و غیره آشنا خواهید شد و نحوه استفاده از آن را در پروژه ها خواهید آموخت.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 29

آموزش HTML,CSS بخش 30

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 30 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با لیست ها و ویژگی ها و دستورات css بیشتر آشنا کنیم. در یک مثال زیبا شما با لیست ها بیشتر آشنا خواهید شد .

تگ ul  بسیار مهم است و معمولا در بیشتر پروژه های طراحی قالب استفاده می شود به همین دلیل در این فیلم با تگ ul بیشتر آشنا می شویم.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 30

آموزش HTML,CSS بخش 31

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 31 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با جدول ها و تگ table بیشتر آشنا می کنیم و با css جدول زیبایی را طراحی خواهیم کرد. در این فیلم با جدول ها و td,tr,thead کار خواهیم کرد.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 31

آموزش HTML,CSS بخش 32

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 32 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTML,CSS قصد داریم شما را با دستورات css و دستور outline-color , outline-style,outline-width کار خواهیم کرد. همچنین با دستورات دیگر css کار خواهیم کرد تا بتوانید css را بهتر بیاموزید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 32

آموزش HTML,CSS بخش 33

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 33 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . یکی از دستورات مهم css ، دستور posistion میباشد که دارای حالات مختلفی میباشد که در فیلم در مورد همه آنها صحبت کرده ایم و مثال هایی زده ایم تا شما را با این دستور و حالات مختلف آن آشنا کنیم.

دستور postion دارای حالات relative و absolute و fixed می باشد که در پروژه های طراحی قالب از آنها استفاده می کنیم.

در مثال همچنین با دستورات right و bottom آشنا می شوید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 33

آموزش HTML,CSS بخش 34

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 34 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این مثال با تصاویر و دستور float بیشتر آشنا می شویم.

در ایم فیلم همچنین با طراحی قالب ساده و ساختار قالب آشنا می شویم . با دستورات header و footer و تگ div و غیره بیشتر کار خواهیم کرد.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 34

آموزش HTML,CSS بخش 35

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 35 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . یکی از دستورات مهم css ، دستور folat , display می باشد که در این جلسه با ذکر مثال ، توضیح خواهیم داد.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 35

آموزش HTML,CSS بخش 36

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 36 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این فیلم شما با انواع انتخاب عناصر html  و دادن استایل به آنها آشنا خواهید شد.

ما با دادن کلاس یا id می توانیم به عناصر خاصی اشاره کنیم تا راحت تر به آنها استایل دهیم.

همچنین می توانیم عناصر را به صورت کلی انتخاب کنیم یعنی به عنصر p استایل دهیم.

در این صورت استایل یا css به همه عناصر p یا پاراگراف اعمال می شود.

توضیحات کامل همراه با مثال را دراین فیلم ببینید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 36

آموزش HTML,CSS بخش 37

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 37 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این جلسه قرار است شما را با ساخت منو آشنا کنیم. با ترکیب عناصر html,css می توانیم منوهای زیبایی را ایجاد کنیم.

ابتدا یک ul ایجاد کرده و سپس با استایل یا css یک منو ایجاد می کنیم. هر چقدر به دستورات html,css مسلط تر شوید می توانید قالب های زیباتری ایجاد کنید.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 37

آموزش HTML,CSS بخش 38

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 38 . این آموزش ویدئویی (ویدیویی) میباشد. در این فیلم با HTML,CSS آشنا می شوید. آموزش همراه با مثال می باشد.

آموزش HTML,CSS شیرازلرن وفق العاده روان میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی می توانید HTML,CSS را براحتی بیاموزید.

در این فیلم از آموزش HTM,CSS قصد داریم شما را با دستورات css آشنا کنیم . در این فیلم قرار است شما را با ساخت منو ثابت آشنا کنیم.

برای ساخت یک منو ثابت از ترکیب دستورات html,css استفاده می کنیم.

سورس آموزش نیز موجود میباشد. در صورتی که به مشکل خوردید به سورس مراجعه کنید.

فیلم را دانلود نمایید.

دانلود رایگان آموزش HTML,CSS بخش 38
تاپ سایت 98 عضویت طلایی محصولات آموزشی